Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου

 1. Όροι
  Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, προσβάσιμο από το http://keycar.amkhks2kas-rz83y7rxp3d7.p.runcloud.link, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνος για τη συμφωνία με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του Γενικού Όρου Παροχής Υπηρεσιών και του Παραδείγματος Όρων και Προϋποθέσεων.
 2. Αποποίηση ευθυνών
  Όλα τα υλικά στην Ιστοσελίδα του KeyCar παρέχονται “όπως είναι”. Η KeyCar δεν παρέχει καμία εγγύηση, μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή, επομένως αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις. Επιπλέον, η KeyCar δεν προβάλλει παραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον ιστότοπό της ή σχετικά με τέτοιου είδους υλικά ή με οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο.
 3. Περιορισμοί
  Η KeyCar ή οι προμηθευτές της δεν θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που θα προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στην Ιστοσελίδα της KeyCar, ακόμη και αν η KeyCar ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτής της Ιστοσελίδας έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτά σχετικά με τη δυνατότητα ζημιά. Ορισμένες αρμοδιότητες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για τυχόν ζημιές, οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να μην ισχύουν για εσάς.
 4. Αναθεωρήσεις
  Τα υλικά που εμφανίζονται στον ιστότοπο της KeyCar ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Το KeyCar δεν θα υπόσχεται ότι κανένα από τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο θα είναι ακριβές, πλήρες ή τρέχον. Η KeyCar μπορεί να αλλάξει τα υλικά που περιέχονται στον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η KeyCar δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.
 5. Σύνδεσμοι
  Η KeyCar δεν έχει εξετάσει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό της και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η παρουσία οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση από την KeyCar του ιστότοπου. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου είναι ευθύνη του χρήστη.
 6. Τροποποιήσεις όρων χρήσης του ιστότοπου
  Η KeyCar μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης για τον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.
 7. Απορρήτου σας
  Παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας.
 8. Κυβερνητικός Νόμος
  Οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με την Ιστοσελίδα της KeyCar διέπεται από τους νόμους της gr, ανεξάρτητα από τις διατάξεις σύγκρουσης νόμων.